• (+994 12) 511 51 20   (+994 55) 254 51 13   info@aquachem.az

Naftalan Qaşaltı Hoteli

Naftalan Qaşaltı Hoteli

➣  Naftalan Qaşaltı Hotel binasında xam şəbəkə və saf arıdılmış suyun ümumi kimyəvi analizi

➣  Su arıtma sistemlərinə, qum, kömür filterlərinə, iondəyişdirici və ultraviolet lampalarına texniki baxış

➣  Tərs osmos sistemlərinə texniki baxış və aylıq kimyəvi maddə miqdarının təmin olunması

➣  Su arıtma sistemlərinə aylıq servis xidmətinin təşkil olunması

➣  Su arıtma sistemlərinin normal iş fəaliyyətini davam etdirməsi üçün aylıq kimyəvi maddə miqdarının təmin olunması

➣  İçmə və istifadə suyunun avtomatik xlorlanması sisteminə texniki baxış, suyun kimyəvi analizi və kimyəvi maddə təminatı

➣  İsti və soyuq qapalı dövrə su sistemlərinə texniki baxış

➣  İsti və soyuq qapalı dövrə sularının ümumi kimyəvi analizi

➣  İsti və soyuq qapalı dövrə su sistemlərinin normal iş fəaliyyətini davam etdirməsi üçün aylıq kimyəvi maddə miqdarının təmin olunması