• (+994 12) 511 51 20   (+994 55) 254 51 13   info@aquachem.az

DÜBRAR SU

DÜBRAR SU
➣ Girişdə personalın təmizlik və dezinfeksiyası üçün kimyəvi maddələr (ORLİN GERMİCİDAL)
 
➣ Tərs Osmos sitemlərinin membran qoruma (antiskalant), membran yuma maddələri mikrobioloji çirklənmələri aradan qaldıran kimyəvi maddələr. (WET-TREAT 2006, WET-TREAT  9002, WET-TREAT 1003 SW)
 
➣ Su istehsalı müəssisələrində meydana gələn kirəc, ərp və korroziyanın aradan qaldırılması üçün kimyəvi maddələr, (SX FLUSSİNG )  xətt sürüşdürücü maddə (LUB G 10, LUB GP 2)