• (+994 12) 511 51 20   (+994 55) 254 51 13   info@aquachem.az

Neft & qaz emalı sənayesi üçün kimyəvi maddələr

  • Çıxarılan neftin sudan, kükürddən, duzlardan ayırma qurğuları üçün kimyəvi maddələr
  • Neft emalı prosesslərində istifadə olunan pH ayarlayıcı və neytrallaşdırıcı aminlər
  • Neft tanklarında, borularında və neft emalı qurğularında film əmələ gətirici korroziya önləyicilər
  • Dispersant, antioksidant və antipolimerizantlar
  • Köpük qırıcı kimyəvi maddələr
  • Alifatik parafin və asfalten karbohidrogenlərinin dispersantları