• (+994 12) 511 51 20   (+994 55) 254 51 13   info@aquachem.az

Çirkab sularının təmizlənməsi üçün kimyəvi maddələr

  • Sənaye və məişət tullantı sularının təmizlənməsi üçün kimyəvi əlavələr
  • Tullantı sularında olan asılqanlar, bərk maddələr, ağır metallar, orqanik kirlilik, bulanıqlıq və xoşagəlməz qoxu kimi problemlərin aradan qaldırılması üçün kimyəvi maddələr
  • Çökdürücü, emulsiya qırıcı, rəng təmizləyici, köpük kəsici və köpük önləyici kimyəvi maddələr
  • Çirkab suyunun mənşəyinə və kimyəvi xarakteristikalarına görə koaqulant və flokkulantların təyin və təmin olunması
  • Suyun mikrobioloji təmizliyi üçün dezinfektant maddələr